Punkty przedszkolne

TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ
ODDZIAŁ W LEGNICY
OGŁASZA NABÓR DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
„BAJKOWE PRZEDSZKOLE”
W SIEDLISKACH I W RZESZOTARACH

  1. 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Punktu Przedszkolnego jest ukończenie przez dziecko 30 miesięcy
  2. 2. Karty zgłoszeniowe można pobierać w Punktach Przedszkolnych w Siedliskach i Rzeszotarach, w biurze TWWP O/Legnica, ul. Rynek 9 oraz na stronie internetowej www.twwp.legnica.pl 
  3. 3. Termin składania kart zgłoszeniowych: do 29.05.2015 roku
  4. 4. Karty zgłoszeniowe można składać w Punktach Przedszkolnych oraz w biurze TWWP
  5. 5. Warunkiem uruchomienia Punktów Przedszkolnych od września 2015 jest przyjęcie minimum 15 dzieci w każdym punkcie.