Projekty aktualne

 

Projekty zrealizowane

  • Projekt „Program zajęć pozalekcyjnych - szansą edukacyjną dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach”
  • Projekt „Program zajęć pozalekcyjnych - szansą edukacyjną dla uczniów Szkoły Podstawowej w Miłkowicach”
  • Projekt „Bajkowe przedszkole”
  • Projekt „Aktywni rodzice”
  • Projekt „Dziecko może, umie, potrafi”
  • Projekt „Pątnów Legnicki otwarty na edukację”
  • Projekt „Mieszkańcy Miłkowic otwarci na edukację"
  • Projekt „Kompetentny pracownik atutem regionu”
  • Projekt „Kształcenie zawodowe kluczem rozwoju regionu"
  • Projekt „Wykwalifikowana kadra - drogą do sukcesu"