KURSY ORGANIZOWANE PRZEZ TWWP O/LEGNICA

 • komputerowe - Windows, Word, Excel, Power Point, Access, Internet, Grafika komputerowa, tworzenie stron www - na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym
 • pisanie na komputerze metodą bezwzrokową, dziesięciopalcową
 • językowe: angielski, niemiecki, francuski, włoski - na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym
 • dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • szkolenia dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tych służb
 • BHP, przeciwpożarowe
 • ABC księgowości
 • kursy z zakresu księgowości (pełnej i uproszczonej)
 • kursy z zakresu kadr i płac
 • obsługa programu „Płatnik”
 • ABC prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • obsługa kasy fiskalnej z obsługą komputera, minimum sanitarnym i przepisami bhp/p.poż.
 • sekretarka – asystentka
 • kompleksowa obsługa nowoczesnego biura
 • trening umiejętności interpersonalnych
 • logistyka
 • sprzedaż i marketing
 • wizaż i pielęgnacja urody
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej
 • inne na zlecenie